Хостел на 72 места. Аренда от ДИГМ

Москва
Тип бизнеса: 
Сервис и услуги

ПРОДАЖА БИЗНЕСА